Sävsjö Biogas

Biogasanläggningen i Sävsjö – Sävsjö Biogas AB – ägs till 100 procent av Vrigstad Fjärrvärme AB. Vrigstad Fjärrvärme har gett OX2 i uppdrag att driva, förvalta och utveckla verksamheten med start från 1 september 2017.

Anläggningen började leverera biogas våren 2012 och producerar ca 11 GWh gas per år, vilket i bensin motsvarar cirka 1,2 miljoner liter. Dessutom producerar vi ca 65 000 ton biogödsel per år.

Historik

Sävsjö Biogas startades ursprungligen av fem lantbrukare. År 2008, efter många år av utredningar, beviljades Sävsjö Biogas tillsammans med Sävsjö Kommun det statliga investeringsstödet Klimp. Detta bidrag gjorde det möjligt att starta arbetet med en biogasanläggning i Sävsjö. År 2009 inledde företaget ett samarbete med Göteborg Energi och i samband med första spadtaget 2011 gick Göteborg Energi in som majoritetsägare i företaget. I månadsskiftet augusti/september 2017 köpte lantbrukarna under bolagsnamnet Vrigstad Fjärrvärme AB Göteborgs Energis andel av aktierna i Sävsjö Biogas AB. OX2 har fått uppdraget att driva, förvalta och utveckla verksamheten.

OX2

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta.

Förutom Sävsjö Biogas driver OX2 även NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) biogasanläggning utanför Helsingborg.

För mer information besök www.ox2.com.

Bildkollage_01