Information om läckan vid Sävsjö Biogas den 10 oktober

13/10/2015

Under lördagen den 10 oktober inträffade en gasläcka vid Sävsjö Biogas. Läckaget uppdagades då en privatperson som skulle tanka sin gas bil hörde hur det pyste från flakplatserna och larmade räddningstjänsten klockan 13.17. Räddningstjänsten kontaktade Sävsjö Biogas/Göteborg Energi som förmedlade kontakt med beredskapen från Sävsjö avloppsreningsverk. Beredskapspersonal åkte ut till platsen för att hjälpa räddningstjänsten och personal från Göteborg Energi/Sävsjö Biogas bistod per telefon.

Räddningstjänsten spärrade av området samt stoppat tågtrafiken på närliggande södra stambanan. Högtryckskompressorn som fyller transportbehållare stoppades. Det konstaterades att det var en transportbehållare som läckte och transportbehållaren fick stå och läcka tills det blev tomt.
Trafiken på södra stambanan återupptogs vid 15-tiden. Räddningstjänsten hävde avspärrningen vid klockan 19. Vid 19.40 spärrade polisen av delar av områden efter att ha upprättat en anmälan om miljöbrott. Avspärrningen har nu hävts. Medierna informerades löpande under lördag och söndag.

En teknisk utredning av händelsen har påbörjats. Göteborg Energi/Sävsjö Biogas och E.on Biofor samarbetar tillsammans med denna. Vad som har orsakad skadan och hur mycket gas som har läckt ut är än så länge oklart. Inga människor eller egendom har kommit till skada. Det är alltid tråkigt att det blir störningar som berör tredje man men detta är extremt ovanligt.

Vi har goda rutiner och jobbar systematiskt tillsammans med våra kunder och leverantörer för att säkerställa säkerheten och de hårda myndighetskrav som är ställda på vår verksamhet, både ur säkerhets- och miljöperspektiv.

Miljöutsläppet har anmälts till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Anmälan till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har upprättats. Kontakt är upprättad med polis som utreder ärendet.

Björn Goffeng, VD Sävsjö Biogas