Om Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. Det sker exempelvis då matavfall, gödsel eller avloppsslam bryts ner av mikroorganismer i en rötkammare. Biogasen har många användningsområden t ex för produktion av el och värme. Men störst miljö- och klimatnytta har biogasen om den används som fordonsbränsle och ersätter bensin och diesel.

Över 80 procent av energislagen i transportsektorn är fortfarande fossila. Att ersätta bensin och diesel med förnybara bränslen är en stor utmaning som kräver flera olika lösningar. Biogas har en självklar roll i detta sammanhang eftersom:

Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid

Biogas släpper endast ut 8 till 15 gram koldioxid per kilometer. Inget annat miljöbränsle är i närheten av det. Utsläpp handlar dock inte bara om växthusgaser. Förutom koldioxid slipper miljön även utsläpp av tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot när bilen drivs med biogas.

Biogas kan framställas av avfall

Produktionen av biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi. Matavfall, gödsel, avloppsslam och restprodukter från livsmedelsindustrin och lantbruket är några exempel på avfall som kan användas för att producera biogas.

Biogödsel sluter kretsloppet

Vid produktion av biogas får man en restprodukt i form av biogödsel. Den sprids på åkermark och har ett högt näringsvärde. På så sätts sluts kretsloppet. Från avfallet utvinns först biogasen, sedan går biogödseln tillbaka till jordbruket.

Bildkollage_01