Mindre lukt – mer för pengarna

Biogödsel kallas den biprodukt som uppstår vid rötning till biogas. Och det är inte vilken gödsel som helst:

  • Luktar betydligt mindre än exempelvis flytgödsel
  • Attraktivt pris
  • Lokalproducerad

Biogödsel är bättre än exempelvis flytgödsel när det gäller såväl lukt och gödselverkan. Effekten blir också större. Kväveverkan är snabbare och jorden blir mer bördig av biogödsel än av handelsgödsel, då den innehåller mikroorganismer och humus. Under rötningen dör bakterier och fröer.

Med dagens höga priser på handelsgödsel är biogödsel en högintressant produkt för lantbruket. I vår strävan efter ett hållbart samhälle passar biogödsel väl in.

Biogödselanalys

Här kan du ladda ner och läsa vår senaste Biogödselanalys

Certifierad enligt SPCR 120

Biogödseln från Sävsjö Biogas är certifierad enligt SPCR 120, som fastställer gränsvärden. Här kan du läsa certifikatet.

Biogödseln levereras med ett produktblad som ger råd och anvisningar för användandet. Vill du läsa mer om de certifieringar och regler som gäller biogasproduktion besök Avfall Sveriges hemsida.

 

Bildkollage_01