OX2 får uppdrag att driva och förvalta Sävsjö Biogas

05/09/2017

Vrigstad Fjärrvärme AB har tecknat avtal med OX2 om att driva Sävsjö Biogas AB från och med den 1 september. Anläggningen har en kapacitet om ca 40 GWh biogas/år.

Vrigstad Fjärrvärme äger 100 procent av Sävsjö Biogas efter att nyligen ha förvärvat majoritetsandelen av aktierna från Göteborg Energi. Nu tecknar bolaget ett 10-årigt driftavtal med OX2, vilket omfattar såväl förvaltning som utveckling av verksamheten.

OX2 driver sedan 1 januari 2016 NSR:s biogasanläggning utanför Helsingborg och har under denna tid ökat lönsamheten och produktionen, vilket är en av anledningarna till att Vrigstad Fjärrvärme väljer OX2 som samarbetspartner.

– Vi väljer att samarbeta med OX2 eftersom de har kompetens och erfarenhet från branschen, säger Johan Brogård, styrelseordförande Vrigstad Fjärrvärme.

– Det är fantastiskt roligt att OX2 får förtroendet att driva Sävsjö Biogas. Vi ser en stor potential att utveckla verksamheten på ett liknande sätt som vi har gjort vid NSR:s anläggning och vi ser även synergier mellan anläggningarna, säger Fredrik Olrog, vd på OX2 Bio.

Sävsjö Biogas är en samrötningsanläggning som producerar biogas och biogödsel, huvudsakligen av flytgödsel som hämtas ifrån lantbruk i Sävsjö med omnejd. Anläggningen består av två delar, en processanläggning för produktion av biogas till fordonsgaskvalité och en anläggning som komprimerar gasen för transport till tankställen. Produktionen omfattar i dagsläget ca 11 GWh biogas/år, men har en kapacitet om ca 40 GWh.

– Vi har för avsikt att öka produktionen, bland annat genom att ta emot matavfall och investera i en förbehandlingsanläggning, fortsätter Fredrik Olrog.

För mer information kontakta:
Fredrik Olrog, vd OX2 Bio, mobil: 0736 56 65 75, mail: fredrik.olrog@ox2.com
Johan Brogård, styrelseordförande Vrigstad Fjärrvärme, mobil: 0704 32 72 85, mail: johan.brogard@tele2.se

Om OX2
OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. OX2 har genom åren realiserat närmare 1200 MW vindkraft och är en av de ledande aktörerna inom landbaserad vindkraft i norra Europa.

OX2:s verksamhet inom bioenergi

Inom bioenergi arbetar OX2 primärt med avfall som energikälla. Sedan 1 januari 2016 driver OX2 NSR:s biogasanläggning utanför Helsingborg med en årlig produktion om ca 80 GWh miljöcertifierad biogas och ca 140 000 ton certifierad biogödsel. För närvarande tar OX2 emot matavfall från NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), LSR (Landskrona Svalöf Renhållnings AB) samt industriellt organiskt avfall från regionen. För mer information besök  www.ox2.com